ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ម៉ូស្គូ ៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិន ស៊ីនហួរ នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ សារព័ត៌មាន RT នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចុះផ្សាយថា