ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ស៉ីដនី ៖ បើតាមការចេញផ្សាយដោយ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែតុលា

មូស្គូ ៖ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ប្រទេសរុស្ស៊ី