ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ហ្សាការតា ៖ សារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ចេញផ្សាយឲ្យដឹងថា

ប៉េកាំង ៖ ប្រភពពីសារព័ត៌មាន Business Times បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនយក្សចិន Huawei