ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ប៉េកាំង ៖ លោក Ren Zhengfei នាយកប្រតិបត្តិ និងជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei

កង់បេរ៉ា ៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរ បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះថា