តុង សីហា

80 Posts

(ភ្នំពេញ)៖ បែកធ្លាយ ព័ត៌មាន ពលរដ្ឋមានប្តឹងមេធាវីកម្មសិក្សាម្នាក់

ភ្នំពេញ៖​បុរសម្នាក់ដែល​គេស្គាល់ថា​ជា​មន្ត្រី​

ភ្នំពេញ៖ ជនសង្ស័យ ឈ្មោះស៊ិន សុផល ភេទស្រី អាយុ៣៥ឆ្នាំ មុខរបរ លក់អាហារអឺរ៉ុប យីហោ