ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

ភ្នំពេញ៖លោកឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ម៉ានីល ៖ បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

បរទេស ៖ បើយោងតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០