ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

វេណេស៊ុយអេឡា ៖ លោក នីកូឡាស់ ម៉ាឌូរ៉ូ ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា ជឿជាក់ថា

ឌូបៃ ៖ សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ បានចេញផ្សាយឱ្យដឹងថា