ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ចុះស្រាវជ្រាវ

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ញូយ៉ក ៖ បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថា

រីយ៉ាដ ៖ បើតាមការចេញផ្សាយដោយ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១