ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ប្រេស៊ីលឡា ៖ បើតាមការលើកឡើងពីអ្នកជំនាញ ដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន CNBC

តាកាយ៉ាម៉ា ៖ បើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៩ ខែកក្កដា