ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ម៉ូស្គូ​ ៖ បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០