គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកនេះ! អ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជិត ៣០លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៩៤ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ២១.៥លាននាក់

September 16, 2020 60

បរទេស ៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ២៩,៧១៤,៤៨៩នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៩៣៨,៣៨៥នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ២១,៥២២,៥៧១នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៦,៧៨៧,៦១៧នាក់ ស្លាប់ចំនួន ២០០,១៧១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤,០៦១,៨៧៣នាក់។

ដោយឡែក ប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៥,០១៨,០៣៤នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៨២,០៩១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣,៩៣៩,១១១នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ៤,៣៨៤,២៩៩នាក់ ស្លាប់ ១៣៣,២០៧នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣,៦៧១,១២៨នាក់។

Loading...