អាជ្ញាធរសង្កាត់គោកឃ្លាងចុះដាក់លូដើម្បីរំដោះទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ

October 30, 2020 79

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ លោកញ៉ាត សាម៉េត ចៅសង្កាត់គោកឃ្លាងបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទចុះកាយផ្លូវដាក់លូក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីរំដោះទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋ។
លោកចៅសង្កាត់ក៍បានឲ្យដឹងដែថា
យើងមិនសម្រាកទេ គឺត្រូវនាំគ្នាដាក់ប្រព័ន្ធលូដោះទឹកដោយខ្លួនឯងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។
អរគុណសន្តិភាព៕
ដោយ៖ តុង សីហា

Loading...