ប្រទេសស្លូវ៉ាគី ចាប់ផ្តើមចាក់ថ្នាំបង្កាជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យប្រជាជនខ្លួន ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BionTech

December 28, 2020 88

បរទេស ៖ ប្រទេសស្លូវ៉ាគី បានចាប់ផ្តើមចាក់ថ្នាំបង្កាជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យប្រជាជនខ្លួន នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះ ស្របពេលដែលប្រទេសនេះ បានចូលរួមក្នុងដំណើរជំរុញរួមគ្នារបស់សហភាពអឺរ៉ុប ប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតឆ្លងជំងឺពិភពលោក។

លោក Vladimir Krcmery ជាសមាជិកមួយរូប នៃគណៈកម្មាធិការជំងឺឆ្លងរបស់រដ្ឋាភិបាល តាមសេចក្តីរាយការណ៍ គឺជាបុគ្គលដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេស ដែលបានទទួលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BionTech។

យោងតាមការចេញផ្សាយ របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Us News នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ប្រទេសហុងគ្រី ក៏បានចាប់ផ្តើមចាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនខ្លួនដែរ នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះ មានរយៈពេលមួយថ្ងៃ មុនការចេញថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀត ដែលរួមមានទាំងប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់និង អេស្ប៉ាញ៕

Loading...