(ព័ត៌មានបឋម)ភ្នំពេញ៖  មុននេះបន្តិចមានករណីបុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអាគាជាន់ទី៤មកទើលើរថយន្តហាយឡែនឌ័រស្លាប់ភ្លាមៗ នៅចំណុចផ្លូវលេខ១៣៦កែងនិងផ្លូវលេខ០៥នៅសណ្ឋាគារអាម៉ារី ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ៕

March 14, 2019 339

(ព័ត៌មានបឋម)ភ្នំពេញ៖  មុននេះបន្តិចមានករណីបុរសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអាគាជាន់ទី៤មកទើលើរថយន្តហាយឡែនឌ័រស្លាប់ភ្លាមៗ នៅចំណុចផ្លូវលេខ១៣៦កែងនិងផ្លូវលេខ០៥នៅសណ្ឋាគារអាម៉ារី ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ៕

Loading...