ការសិក្សាថ្មី៖ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយ មានថាមពលខ្លាំងជាងកាបោនឌីអុកស៊ីត ១២,០០០ដង មានច្រើននៅប្រទេសចិន និងឥណ្ឌា

January 25, 2020 237

ការសិក្សាថ្មីមួយបានអះអាងថា ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានសក្តានុពលជាង ១២,០០០ ដងច្រើនជាងកាបូនឌីអុកស៊ីត បានបង្កើតជាចម្បងនៅក្នុងប្រទេសចិន និងឥណ្ឌាដែលកំពុង ត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងកម្រិតមួយ នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយពីគេហទំព័រឌៀលីម៉ែល។

ការសិក្សាដែលដឹកនាំ ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bristol ផ្ទុយនឹងរបាយការណ៍ថា ឧស្ម័នដែលមានឈ្មោះថា HFC-23 ស្ទើរតែត្រូវបានលុបចោលពីបរិយាកាសក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ។ វាមានកម្មវិធីឧស្សាហកម្មតិចតួច ប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ចោញ ទៅក្នុងបរិយាកាស អំឡុងពេលបង្កើតសារធាតុគីមី ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់ នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

ចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ ២០១៥ ឥណ្ឌា និងចិនបានប្រកាសពីមហិច្ឆតាបញ្ចប់ការបំភាយឧស្ម័ននៅក្នុង រោងចក្រហ្គាសហើយនៅឆ្នាំ២០១៧ បាននិយាយថា ពួកគេនឹងទទួលជោគជ័យ។ ការសិក្សានេះដោយក្រឡេកមើលបរិមាណ HFC-23 នៅក្នុងបរិយាកាសទូទាំងពិភពលោកបានរកឃើញថា មិនត្រឹមតែមិនត្រូវបានគេដកចេញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែកម្រិតនោះបាន កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងរំពឹងថា នឹងឃើញការបំភាយឧស្ម័នពិភពលោកធ្លាក់ចុះស្ទើរតែ ៩០ ភាគរយនៅចន្លោះឆ្នាំ ២០១៥ និង ២០១៧ ជាលទ្ធផលនៃការអះអាងរបស់ឥណ្ឌា និងចិន។ អ្នកនិពន្ធការសិក្សានិយាយថា វាគឺជាឧស្ម័នដ៏ខ្លាំងក្លាជា ពិសេសជាមួយនឹងការបំភាយឧស្ម័នមួយតោនស្មើនឹងការ បញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតជាង ១២,០០០ តោន៕

Loading...